A Place To Dansk Forsvar

A Place To Forsvaret

De “stealth”-designede tårne i Esbjerg afværgede angrebet fra Dansk Forsvar.

Kort før Esbjerg Byråds vedtagelse af en byggetilladelse til A Place To i Esbjerg, indsendte det danske forsvar indsigelser mod byggeriet. Forsvaret hævdede, at det kunne forstyrre deres radaranlæg i Skrydstrup.

Esbjerg Kommune med borgmester Jesper Frost Rasmussen i spidsen var ikke sen til at reagere og gennemførte hurtigt en omfattende teknisk analyse af de forhold, der nu har fået forsvaret til at frafalde indsigelserne.

Derfor forventer vi, at alle tre tårne kan “vokse sammen”, når byrådet til efteråret vedtager byggetilladelsen til det sidste og højeste tårn.

Den 4. juni tog vi det første spadestik, og allerede i august begynder byggefolkene at A Place To Esbjerg.